TRACK-FA & EFACTS 2023

Blog

TRACK-FA & EFACTS 2023

Tuur en Roel doen sinds vorig jaar mee aan het onderzoek TRACK-FA & EFACTS. Hiervoor moesten de jongens 2 dagen naar Aken. Daar werden ze voor de 2de maal onderworpen aan allerlei neuromusculaire testen, een bloedonderzoek en een gedetailleerde MRI scan. Op deze manier dragen deze kanjers hun steentje bij aan belangrijk onderzoek naar hun zeldzame aandoening “Friedreich Ataxie”. We willen het onderzoeksteam nogmaals heel hard bedanken voor het belangrijke werk dat zij verrichten en de warme ontvangst! Het is een plezier om met jullie samen te werken!

 

Tuur and Roel have been participating in the TRACK-FA & EFACTS research since last year. For this the boys had to go to Aachen for 2 days. There, they were subjected for the 2nd time to all kinds of neuromuscular tests, a blood test, and a detailed MRI scan. In this way, our boys are doing their bit for important research into their rare condition "Friedreich Ataxia". We want to thank the research team once again a lot for their important work and the warm welcome! It is a pleasure to cooperate with you!